De woonvorm Tamarisk biedt een veilige en geborgen woonomgeving aan 8 meervoudig gehandicapte bewoners.
Haar identiteit vindt ze in de bijbel. De bewoners zijn christelijk en vinden het belangrijk de christelijke normen en waarden na te leven en de bijbehorende feestdagen te vieren.

De medewerkers van St.Sprank delen dezelfde overtuiging en ondersteunen en begeleiden de bewoners hierin.

In Tamarisk wordt dagelijks professionele zorg geboden. De ouders en verwanten vormen een oudergroep die met regelmaat vergaderen over praktische zaken.