In 1999 zijn er een aantal ouders bij elkaar gekomen en hebben het initiatief genomen om een woonvorm op te zetten voor hun kinderen. Een woonvorm met een christelijke identiteit en kleinschalig van opzet. Na jarenlang vergaderen en hindernissen nemen kon in 2008 de woonvorm Tamarisk in Zuidhorn geopend worden. Tamarisk is een ouderinitiatief voor wonen en zorg.

De bewoners ontvangen een PGB of ZIN. Hiervan wordt de zorg ingekocht bij St. Sprank.

Van de Wajong uitkering betalen zij de huur aan Wold&Waard.