In 1999 zijn de ouders van 8 kinderen met een beperking bij elkaar gaan zitten met de vraag: “Hoe kunnen we zelf een woonvorm oprichten waar 24-uurs zorg geleverd wordt?”.

10 jaar en veel vergaderingen en overleg met diverse partijen later kon in 2008 de woonvorm Tamarisk worden geopend. Tamarisk is een ouderinitiatief voor wonen en zorg.